Oferta

Modułowe pracownie medyczne

Modułowe prawcownie medyczne, stworzone przez JMP Medical, stanowią kompletne, mobilne pracownie przystosowane do badań diagnostyki obrazowej MRI i TK. To innowacyjne rozwiązanie, zwiększające dostępność usług, jednocześnie skracając czas ich wdrożenia.

Produkt

Modułowe pracownie do diagnostyki obrazowej

Produkowane przez JMP Medical przenośne pracownie diagnostyki obrazowej mogą być trwale związane z budynkiem placówki lub też stanowić wolnostojące budynki, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Zakres

Kompleksowa oferta modułowych pracowni diagnostycznych

Modułowa pracownia może zostać posadowiona jako obiekt trwały na podstawie pozwolenia na budowę. W razie potrzeby może zostać przeniesiony w miejsce zwiększonego zapotrzebowania na świadczenia diagnostyki obrazowej.

W ramach kompleksowej dostawy modułowego budynku zapewniamy:
– uzyskanie pozwolenia na budowę.
– wykonanie prac przygotowawczych.
– wykonanie adaptacji pracowni do budynku szpitala.
– przygotowanie zasilania.

Właściwości

Optymalna możliwość relokacji kompletnej pracowni

Pracownie modułowe dedykowane są podmiotom, które planują rozpoczęcie lub zintensyfikowanie wykonywania świadczeń diagnostyki obrazowej.

Czas realizacji

Pracownie projektowane są zgodnie z systemami zarządzania, a standaryzacja procesu pozwala na szybką realizację.

Niezależność

Posadowienie tymczasowych modułowych pracowni JMP nie wymaga wykonywania fundamentów.

Mobilność

Dostarczone pracownie są gotowe do użycia w najkrótszym możliwym czasie, nawet kilka godzin po dostarczeniu na miejsce.

Personalizacja

Modułowe pracownie mogą zostać dostosowane do potrzeb klienta, od wyposażenia, aż po wystrój.

Technologię zapewniają

Dowiedz się więcej o mobilnych pracowniach modułowych

Aby dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty rozwiązań w zakresie modułowych pracowni diagnostycznych, skontaktuj się z naszym zespołem obsług klienta.