Oferta

Mobilne i modułowe pracownie diagnostyczne

Tworzymy mobilne rozwiązania, bazujące na technologii diagnostyki obrazowej. Produkujemy modułowe laboratoria, wyróżniające się możliwością relokacji do środowisk, w których normalny dostęp do nich jest ograniczony.

Produkt

Modułowe pracownie medyczne

Modułowe pracownie JMP Medical stanowią kompletne, mobilne pracownie przystosowane do badań i diagnostyki obrazowej MRI, TK oraz RTG. Najważniejszą właściwością mobilnych pracowni diagnostycznych jest możliwość szybkiej zmiany miejsca ich położenia, zachowując kompletność wyposażenia.

Nasze rozwiązania:
Mobilna pracownia tomografii komputerowej i MRI
Produkt

Mobilne pracownie medyczne

Mobilne pracownie medyczne tworzone są z myślą o pacjentach z ograniczonym dostępem do badań i placówek diagnostycznych. Nasze rozwiązania pozwalają dotrzeć do osób znajdujących się poza zasięgiem jednostek stacjonarnych i umożliwiają diagnozę już na wczesnym etapie rozwoju choroby.

Nasze rozwiązania:
Usługa

Magazynowanie rezonansów magnetycznych

Doświadczenie oraz zaplecze technologiczne i logistyczne pozwalają nam na świadczenie usług dodatkowych, związanych ze sprzętem do diagnostyki obrazowej. Świadczymy usługi magazynowania i serwisowania MRI, a także ich utylizacją i odzyskiem helu z instalacji MRI.

Usługi dedykowane:

Wykorzystywane technologie

Dowiedz się więcej o mobilnych pracowniach modułowych

Aby dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty rozwiązań w zakresie mobilnych i modułowych pracowni diagnostycznych, skontaktuj się z naszym zespołem obsług klienta.