Utylizacja MRI

 

Dzięki posiadanej koncesji JMP zapewnia utylizację nadprzewodnikowych rezonansów magnetycznych, które zakończyły pracę w placówkach opieki zdrowotnej. Wdrożone procedury oraz uzyskane pozwolenia pozwalają nam utylizować zużyty sprzęt przy zachowaniu najnowszych przyjaznych środowisku technologii. Opracowany przez JMP proces odzysku helu gazowego pozwala na optymalizację kosztową procesu recyklingu rezonansów magnetycznych.

 

Skip to content