Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Cele projektu

Opracowanie innowacyjnego produktu, w tym wdrożenie wyników projektu do działalności gospodarczej Wnioskodawcy, co jednocześnie przyczyni się do poprawy poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa Wnioskodawcy dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R, a dodatkowo przyczyni się także do wzmocnienia integracji przemysłu z ośrodkami B+R (działającymi w strukturach przedsiębiorców), co jest niezbędne do zwiększenia transferu wiedzy i myśli technologicznej, w celu poprawy jakości rozwiązań oraz dopasowania tych rozwiązań do potrzeb przedsiębiorców i gospodarki.

Dzięki realizacji powyższych celów szczegółowych nastąpi w efekcie wzrost udziału polskich rozwiązań innowacyjnych wdrażanych w Polsce i na rynkach światowych.

Produktem projektu będzie innowacyjna pracownia rezonansu magnetycznego wykonana na naczepie. Prace badawczo – rozwojowe będą realizowane w 4 etapach. Rezultat osiągnięty po realizacji projektu zapewni możliwość wykonywania badań rezonansem magnetycznym w placówkach opieki zdrowotnej, w których instalacja stacjonarnej pracowni jest niemożliwa ze względów technicznych takich jak ograniczona powierzchnia dostępnych pomieszczeń, brak odpowiedniej nośności stropów itp.

Wartość projektu: 8 809 684,12 PLN

Wysokość dofinansowania ze środków UE: 5 441 832,64 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.

Skip to content