Modułowe budynki JMP stanowią kompletne mobilne pracownie przystosowane do badań diagnostyki obrazowej MRI, TK oraz RTG z dodatkową własnością – możliwością szybkiej zmiany miejsca położenia kompletnej pracowni. 

Pracownie modułowe dedykowane są podmiotom, które planują rozpoczęcie lub zintensyfikowanie wykonywania świadczeń diagnostyki obrazowej:

– w najkrótszym możliwym czasie

– bez długotrwałych prac modernizacyjnych w obrębie dotychczasowej infrastruktury

– bez konieczności wykorzystania dotychczasowych pomieszczeń placówki

– podczas remontu pracowni znajdującej się w placówce

Co czyni naszą ofertę wyjątkową:

– Zastosowanie najwyższej jakości materiałów sprawia, że pracownie JMP odznaczają się niezawodnością

– Pracownie są budowane w restrykcyjnej normie kontroli procesu zgodnie z normą ISO 9001

– Dostarczone pracownie są gotowe do użycia w kilka godzin po dostarczeniu

– Posadowienie tymczasowychmodułowych pracowni JMP nie wymaga wykonywania fundamentów

Modułowa pracownia może zostać posadowiona jako obiekt trwały na podstawie pozwolenia na budowę. W razie potrzeby może zostać przeniesiony w miejsce zwiększonego zapotrzebowania na świadczenia diagnostyki obrazowej.

 

Produkowane przez JMP przenośne pracownie diagnostyki obrazowej mogą być trwale związane z budynkiem placówki lub też stanowić wolnostojący budynek zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wraz z modułową pracownią dostarczana jest dokumentacja projektowa architektoniczna mogąca stanowić dokumentację włączoną do projektu budowalnego.

 

W ramach kompleksowej dostawy modułowego budynku JMP zapewnia:

– uzyskanie pozwolenia na budowę

– wykonanie prac przygotowawczych

– wykonanie adaptacji pracowni do budynku szpitala

– przygotowanie zasilania

Skip to content