Mobilne pracownie medyczne

- Mobilny rezonans magnetyczny

- Ambulans RTG

- Mammobus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content